header image
 
 

Elállás és garancia, Jótállás

Elállás és garancia

Jótállás
Az általunk forgalmazott termékekre általános jótállást vállalunk.
Kérünk, hogy a termékek használatba vétele előtt győződj meg a termék kifogásolhatatlan állapotáról!
A termék csomagolását NE TÉPD SZÉT ÉS NE DOBD KI, mert csomagolás nélkül nem áll módunkban a terméket visszavenni!
A jótállás felelőssége nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a megbízott szervíz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetés ellenes használat, átalakítás, szakszerütlen kezelés, helytelen tárolás elleni kár vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be. A rendeltetés ellenes használat elkerülése céljából a termékhez az importőr használati/kezelési utmutatást mellékel és kéri, hogy az abban foglaltakat tartsák be. A használati utasítástól eltérő használat kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem vállal. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartalmon belül is a vevőt terheli. A termék cseréjére, amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlás napjától számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a forgalmazó jogosult.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A Hermelin áruházban kizárólag új, termékek kerülnek értékesítésre.

Elállás a vásárlástól
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti. A visszautalt összegből eladó levonja a fizetéssel kapcsolatosan felmerült banki tranzakciós költségeket.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (visszaszállítás költsége).

FONTOS! AMENNYIBEN ÉLSZ AZ ELÁLLÁSI JOGGAL, A TERMÉKET A KÖVETKEZŐ CÍMRE JUTTASD VISSZA: 6600 Szentes, Szent Imre herczeg utca 4!

Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Az elállási jogról bővebben:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab

A sérült címkéjű vagy csomagolású termék nem értékesíthető új termékként, így azt nem áll módunkban visszavenni.

Bővebb információ:
http://www.nfh.hu/portal/hasznos/internetes/elallasi_hianya.html

A vevő 8 munkanapos általános elállási joga több tétel rendelése esetén annak bizonyos részére is megengedett a fenti feltételek betartása mellett. A személyes átvétel az irodánkban nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.