/A szerződés nyelve magyar/A Hermelin webáruházban történő vásárlás

Regisztráció
A Hermelin webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztrációt követően a felhasználónév és jelszó segítségével lehet belépni. Az adatok helyessége a vásárlás jóváhagyása előtt
ellenőrizhető, az adatok módosíthatók, rendszerünkből a regisztráció törlése bármikor kezdeményezhető e-mailben az hermelyn@hermelyn.hu címre küldött levéllel.
A Hermelin webáruházban történő böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez nem szükséges regisztráció.

Megrendelés
A terméklistázó oldalakon és a termékek saját oldalán a „Kosárba rakom” gombra kattintva lehet az egyes termékeket a Kosárba betenni, de ez még nem jelent vásárlást. A Kosár véglegesítésével a megrendelés a Pénztárba kerül. A megrendelés jóváhagyása illetve elküldése előtt a Kosár tartalma ellenőrizhető, módosítható, a megrendelés megszakítható. Egy
adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem módosíthatók. A Hermelin a megrendelésről visszaigazoló e-mailt küld.
A folyamatban lévő és a korábbi, lezárt megrendelések az oldalra való belépést követően a felhasználó nevére kattintva a felhasználói fiókban megtekinthetőek.
A megrendelést a Hermelin saját rendszerében tárolja, amely később is visszakereshető.

Az egyes termékeknél feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t, de a házhozszállítás költségeit nem.
A Hermelin webáruházat a Hermelin-Skin Kft. (székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 18., adószám: 23369122-2-41, cégjegyzékszám:01-09-962345, bankszámla szám: … , bejegyző bíróság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, e-mail cím: hermelyn@hermelyn.hu, telefon/fax: 06 63/ 440-704 üzemelteti.
Nyilvántartó hivatal: Szentesi Polgármesteri Hivatala
A webáruház az Internet hálózatán a www.www.hermelynskin.hu URL cím alatt érhető el.
Az oldalon forgalmazott termékkörök: bőr pénztárcák, bőr ruházat, bőr kiegészítők.
A Hermelin áruházban történt rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy elfogadja a vásárlási és szállítási feltételeket és tisztában van a rendelés menetével.

Személyes átvétel
A megrendelt termékeket személyes átvétele:
Budapest 13. kerület, Váci út 1-3. (WestEnd bevásárló központ aluljáró szint, Niagara tér 37.)
A személyes átvételre hétfőtől vasárnapig 10 órától 18.00 óráig van lehetőség.
Fontos! A személyes átvétel előtt egyeztetés szükséges.

Szállítás
A küldemények kiszállítását a magyar posta végzi.
Amennyiben a kiszállítás során a csomag átvétele sikertelen, ennek tényéről a szállító értesítést hagy.
A kiszállítás 9-17 óra között történik, ezért kérjük, hogy olyan címre kérje a csomagot, ahol a fenti időintervallumban elérheti futárunk!

Fizetési módok
A fizetési módot a megrendeléskor lehet kiválasztani.
1. Készpénzes fizetés (személyes átvételkor vagy futárnak)
A megrendelés ellenértékét a személyes átvételkor vagy utánvéttel a házhoz-szállítást végző futárnak kell kifizetni.

Reklamáció
Az átvevő köteles a kiszállítás időpontjában a csomag állapotát alaposan ellenőrizni, és sértetlen állapot esetén az átvételi elismervényt aláírni. Sérült csomagról a kézbesítőnek jegyzőkönyvet kell kitöltenie.
Ha sérülést lát, kérjük vetessen fel jegyzőkönyvet és ne vegye át a csomagot! Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv nélkül nem áll módunkban elfogadni.
A vásárlást igazoló számlákat a küldeménnyel együtt juttatjuk el a megrendelőknek.
A csomag tartalmára vonatkozó minőségi és mennyiségi reklamációt a házhozszállítás követően haladéktalanul, de legkésőbb három munkanapon belül szükséges megtenni írásban az hermelyn@hermelyn.hu e-mail címen. A reklamációt haladéktalanul kivizsgáljuk, és írásban vagy telefonon kapcsolatba lépünk a vevővel. A hiányzó árut pótoljuk, hibás áru esetén a terméket cseréljük. Ezen esetekben az oda- és visszaszállítás költsége az eladót terheli.
A Hermelin az árváltoztatás jogát, valamint rajtunk kívülálló hibákért – legyen az nyomdai vagy technikai – felelősséget nem vállalunk.
A Hermelin fenntartja a jogot az akciók előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Hernelin weboldalon és áruházban.
Amennyiben a Hernelin a megrendelt terméket nem tudja beszerezni 14 napon belül úgy a Hernelin felveszi a vásárlóval a kapcsolatot és a megrendelés módosulhat, vagy a kifizetett összeget a Hermelin-Skin Kft. visszatéríti.
Az ebből adódó mindennemű kártérítést elutasítjuk.

Jótállás
Az általunk forgalmazott termékekre általános jótállást vállalunk.
Kérünk, hogy a termékek használatba vétele előtt győződj meg a termék kifogásolhatatlan állapotáról és működőképességéről!
A termék csomagolását NE TÉPD SZÉT ÉS NE DOBD KI, mert csomagolás nélkül nem áll módunkban a terméket visszavenni!
A jótállás felelőssége nem áll fenn, ha a forgalmazó vagy a megbízott szervíz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetés ellenes használat, átalakítás, szakszerütlen kezelés, helytelen tárolás elleni kár vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be.

A rendeltetés ellenes használat elkerülése céljából a termékhez az importőr használati/kezelési utmutatást mellékel és kéri, hogy az abban foglaltakat tartsák be.
A használati utasítástól eltérő használat kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a termékért jótállást nem vállal. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartalmon belül is a vevőt terheli. A termék cseréjére, amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlás napjától számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, és a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, a forgalmazó jogosult.
Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A Hernelin áruházban kizárólag új, termékek kerülnek értékesítésre.

Elállás a vásárlástól
A vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben az eladó a vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 napon belül visszatéríti. A visszautalt összegből eladó levonja a fizetéssel kapcsolatosan felmerült banki tranzakciós költségeket.
A vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (visszaszállítás költsége).
Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.

Az elállási jogról bővebben:
http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/jogszabaly/jogszab

A sérült címkéjű vagy csomagolású termék nem értékesíthető új termékként, így azt nem áll módunkban visszavenni.

Bővebb információ:
http://www.nfh.hu/portal/hasznos/internetes/elallasi_hianya.html

A vevő 8 munkanapos általános elállási joga több tétel rendelése esetén annak bizonyos részére is megengedett a fenti feltételek betartása mellett. A személyes átvétel az irodánkban nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek.

A felelősség korlátozása
A Hermelin áruházban való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Hermelin semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
· Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat.
· Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Hermelin akadálytalan működését és a vásárlást.
· Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
· Bármely levél – függetlenül attól hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett – , de főleg bármilyen adat elvesztése.
· Bármely szoftver nem megfelelő működése.
· Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Hermelin nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Hermelin áruházhoz való csatlakozás miatt következett be.
A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól.
Egyedül a vásárló felelős a Hermelin áruházhoz való kapcsolódásáért és a Hermelin áruházban való vásárlásért.
A Hermelin nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
A Hermelin szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt.
Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a Hermelin-en
Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. A Hermelin szabadon beperelhet bármely személyt, aki csalást követ el vagy annak elkövetésével próbálkozik. Azonban a Hermelin nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt.
Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, a Hermelin szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen.

Az információk tulajdonjoga
Kijelentjük, hogy a Hermelin birtokolja az oldalainkon látható információkat.
Tilos a www.hermelyn.hu oldalon található képi elemek, információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése.
A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
A weboldalon található anyagok kizárólag a Hermelin-Skin Kft. írásos hozzájárulásával és a forrás megjelölésével használhatók fel.

Budapest, 2016. 07. 01.

ZSÓFIA TREND 2 Kft.